Utbygging av FTTH i Gjøvik kommune

På oppdrag fra Telenor er Tessta Connect nå i gang med utbygging av FTTH (fiber to the home) i Gjøvik kommune. Oppdraget er fordelt over 14 prosjekter hvor vi er komplett leverandør og holder i prosjektet helt i fra planfase til ferdig utbygget med kundene oppe og går på nett.

I løpet av oppdraget skal vi bygge ut til nesten 2000 abonnenter i Gjøvik området. Overgangen til fiber vil gi beboerne i området raskere nett som fungerer som det skal. Til sammen skal det graves over 100.000 meter og henges opp over 150.000 meter med kabel fordelt på nesten 4000 stolper. Signalene vil bygges fra sentralene Telenor har i området. I tillegg vil vi gjenbruke en del rør som ligger i bakken fra før.

Prosjektet deles inn i tre prosesser: Planlegging, utbygging og installasjon. Totalt sett, med alle prosessene og delprosjektene, er dette et av de største og mest omfattende prosjektene Tessta Connect har hatt i Gjøvik-regionen.

Planlegging

Planleggingen og klargjøringen for å sette i gang arbeidet er godt i gang, og planen er å starte utbyggingen i Søndre Toten allerede i april. En del av planleggingen består i å finne best mulig byggemetode for området. Blant annet ønsker vi å gjenbruke master som er der idag i stedet for å grave på nytt. Det er heller ikke over alt det går an å grave. Et så stort oppdrag krever også mye arbeid med innhenting av godkjenninger og avtaler med kommune, fylke, private eiere, i tillegg må det tas høyde for kulturminner og lignende.

Utbygging

Vi går først i gang med 3-4 prosjekter før vi bygger ut til de andre prosjektene. Dette er fordi vi er avhengig av å få med oss fibersignalet ut i områdene, det ene prosjektet henter signaler fra det andre og på denne måten får vi med oss fibersignalene etter hvert som vi bygger nettet. 

En slik arbeidsprosess krever mye planlegging og koordinering, og for å være mest mulig effektiv vil vi levere fortløpende til kunder etter hvert som vi bygger ut og får med oss signalet.

Utbyggingen av dette oppdraget er omfattende og består av flere ulike arbeidsmetoder:

  • Graving

  • Graving av kabelgrøfter

  • Pløying (i grønt, på jorder, dyrka og udyrka mark)

  • Henging av luftkabler I tele og fellesførings stolper

  • Gjenbruk av rør og legging av nye rør 

Siden vi bygger ut over et såpass stort geografisk område bruker vi ulike metoder for å komme frem til kunden. Det kan være via luft eller graving frem til tomtegrensa til kunden, blåsing av kabler utført av eget Blåseteam, oppheng av kabel utført av eget luftteam som henger opp kablene, eller skjøting av kablene fra sentral og hele veien, utført av eget skjøteteam. 

I tillegg til utbyggingen av FTTH, vil vi også tilrettelegge og gjøre klart for FTTB (fiber to business), for å ivareta bedriftene i området.

Installasjon

Til slutt vil det komme egne teknikere hjem til kunden som installerer utstyret hos kundene i form av hjemmesentraler, routere m/WIFI og dekodere for TV signaler. Når dette er gjort er kunden på nett. Installasjonen vil skje fortløpende etter utbygging av et område.

Vi ser på mulighet til å levere til alle i regionen og bygger ut i de områdene som både Telenor og kommunen har avtalt at skal bygges. Før arbeidet med utbygging starter vil det bli sendt ut info fra Telenor til kundene. Mange av prosjektene vil være ferdig i november/desember 2022.

Komplett leverandør

Ved å bruke en totalleverandør som Tessta Connect på et slikt stort oppdrag går bygginga og hele prosessen raskere. Hvis noe må endres underveis er det lettere å ta avgjørelser på det. Tessta vil også ha et eget dokumentasjonsteam som ved ferdigstilling av oppdraget vil dokumentere arbeidet som er utført og sende det tilbake til Telenor. Dette resulterer i et godt, kvalitetssikret og effektivt utført arbeid i alle ledd.

 

Kontakt

22 82 08 70
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse

Postboks 50, 1477 Fjellhamar
Fjellhamarveien 38, 1472 Fjellhamar

Følg oss


Organisasjonsnummer NO 991 386 343 | Personvern